У прилогу су дати резултати са покрајинског такмичења у истраживачким радовима.

Коначни резултати са покрајинског такмичења

Прелиминарни резултати са покрајинског такмичења

У следећој табели дат је преглед резултата тестова, тестови и кључеви по предметима за основне школе
Предмет и разред тест решење теста
Биологија 7. разред .
Биологија 8. разред
Књижевност 7. разред

str1.

str2.

Књижевност 8. разред
географија 7. разред

str1.

str2.

географија 8. разред
Енглески језик 7. разред -
Енглески језик 8. разред
Историја 7. разред -
Историја 8. разред
Математика 7. разред
Математика 8. разред
Српски језик 7. разред
Српски језик 8. разред
Физика 7. разред
Физика 8. разред
Хемија 7. разред
Хемија 8. разред
Информатика основне школе
Заштита животне средине основне школе

 

У следећој табели дат је преглед резултата тестова, тестови и кључеви по предметима за средње школе
Предмет и разред тест решење теста(кључ)
Биологија 1. разред .
Биологија 2. разред
Биологија 3. разред .
Биологија 4. разред
Књижевност 1. разред
Књижевност 2. разред
Књижевност 3. разред
Књижевност 4. разред
Енглески 1. разред
Енглески 2. разред
Енглески 3. разред
Енглески 4. разред
Историја 1. разред
Историја 2. разред
Историја 3. разред
Историја 4. разред
Математика 1. разред -
Математика 2. разред -
Математика 3. разред
Математика 4. разред
Српски језик 1. разред
Српски језик 2. разред
Српски језик 3. разред
Српски језик 4. разред
Физика 1. разред
Физика 2. разред
Физика 3. разред
Физика 4. разред
Хемија 1. разред
Хемија 2. разред
Хемија 3. разред
Хемија 4. разред
Информатика 1. i 2. разред
Информатика 3. i 4. разред
Заштита животне средине средње школе

У прилогу су дати резултати са покрајинског такмичења у истраживачким радовима.

Коначни резултати са покрајинског такмичења

Прелиминарни резултати са покрајинског такмичења

У следећој табели дат је преглед резултата тестова, тестови и кључеви по предметима за основне школе
Предмет и разред тест решење теста
Биологија 7. разред .
Биологија 8. разред
Књижевност 7. разред

str1.

str2.

Књижевност 8. разред
географија 7. разред

str1.

str2.

географија 8. разред
Енглески језик 7. разред -
Енглески језик 8. разред
Историја 7. разред -
Историја 8. разред
Математика 7. разред
Математика 8. разред
Српски језик 7. разред
Српски језик 8. разред
Физика 7. разред
Физика 8. разред
Хемија 7. разред
Хемија 8. разред
Информатика основне школе
Заштита животне средине основне школе

 

У следећој табели дат је преглед резултата тестова, тестови и кључеви по предметима за средње школе
Предмет и разред тест решење теста(кључ)
Биологија 1. разред .
Биологија 2. разред
Биологија 3. разред .
Биологија 4. разред
Књижевност 1. разред
Књижевност 2. разред
Књижевност 3. разред
Књижевност 4. разред
Енглески 1. разред
Енглески 2. разред
Енглески 3. разред
Енглески 4. разред
Историја 1. разред
Историја 2. разред
Историја 3. разред
Историја 4. разред
Математика 1. разред -
Математика 2. разред -
Математика 3. разред
Математика 4. разред
Српски језик 1. разред
Српски језик 2. разред
Српски језик 3. разред
Српски језик 4. разред
Физика 1. разред
Физика 2. разред
Физика 3. разред
Физика 4. разред
Хемија 1. разред
Хемија 2. разред
Хемија 3. разред
Хемија 4. разред
Информатика 1. i 2. разред
Информатика 3. i 4. разред
Заштита животне средине средње школе

СТАЛНА ШКОЛА ИНФОРМАТИКА ОШ 2022


Poziv za pripremu za takmičenja iz informatike za osnovne škole

СТАЛНА ШКОЛА ИНФОРМАТИКА СШ 2022


Poziv za pripremu za takmičenja iz informatike za osnovne škole

СТАЛНА ШКОЛА ЗАШТИТА ЖИВОТНЕ СРЕДИНЕ 2022


Poziv za pripremu za takmičenja iz informatike za osnovne škole

СТАЛНА ШКОЛА ИНФОРМАТИКА ОШ 2022


Poziv za pripremu za takmičenja iz informatike za osnovne škole

СТАЛНА ШКОЛА ИНФОРМАТИКА СШ 2022


Poziv za pripremu za takmičenja iz informatike za osnovne škole

СТАЛНА ШКОЛА ЗАШТИТА ЖИВОТНЕ СРЕДИНЕ 2022


Poziv za pripremu za takmičenja iz informatike za osnovne škole

Vrati se na vrh