Часопис групе за ИСТОРИЈУ Регионалног центар за таленте "Михајло Пупин"


-Прво оглашавање часописа "Вајферт"

 

ВАЈФЕРТ 2021


Vajfert 2020

 

 

 

 

 

 

ВАЈФЕРТ 2020


Vajfert 2020

 

 

 

Часопис групе за ИСТОРИЈУ Регионалног центар за таленте "Михајло Пупин"


-Прво оглашавање часописа "Вајферт"

 

ВАЈФЕРТ 2021


Vajfert 2020

 

 

 

 

 

 

ВАЈФЕРТ 2020


Vajfert 2020

 

 

СТАЛНА ШКОЛА ИНФОРМАТИКА ОШ 2022


Poziv za pripremu za takmičenja iz informatike za osnovne škole

СТАЛНА ШКОЛА ИНФОРМАТИКА СШ 2022


Poziv za pripremu za takmičenja iz informatike za osnovne škole

СТАЛНА ШКОЛА ЗАШТИТА ЖИВОТНЕ СРЕДИНЕ 2022


Poziv za pripremu za takmičenja iz informatike za osnovne škole

СТАЛНА ШКОЛА ИНФОРМАТИКА ОШ 2022


Poziv za pripremu za takmičenja iz informatike za osnovne škole

СТАЛНА ШКОЛА ИНФОРМАТИКА СШ 2022


Poziv za pripremu za takmičenja iz informatike za osnovne škole

СТАЛНА ШКОЛА ЗАШТИТА ЖИВОТНЕ СРЕДИНЕ 2022


Poziv za pripremu za takmičenja iz informatike za osnovne škole

Vrati se na vrh