Билтен, коначни резултати, тестови, решења тестова по предметима и годинама

Билтен са завршеног 64. државног такмичења по научним дисциплинама за средње школе можете преузети са линка: Bilten - 64. ДTТУ SŠ ПНД - Панчево, 22.05

У прилогу су дати коначни резултати са покрајинског такмичења у истраживачким радовима, као и тестови, кључеви-решења тестова по предметима и годинама.

Коначни резултати са државног такмичења

Прелиминарни резултати са државног такмичења

У следећој табели дат је преглед резултата тестова, тестови и кључеви по предметима за средње школе
Предмет и разред тест решење теста(кључ)
Биологија 1. разред .
Биологија 2. разред
Биологија 3. разред
Биологија 4. разред
Књижевност 1. разред
Књижевност 2. разред
Књижевност 3. разред
Књижевност 4. разред
Енглески 1. разред
Енглески 2. разред
Енглески 3. разред
Енглески 4. разред
Историја 1. разред
Историја 2. разред
Историја 3. разред
Историја 4. разред
Математика 1. разред
Математика 2. разред
Математика 3. разред
Математика 4. разред
Српски језик 1. разред
Српски језик 2. разред
Српски језик 3. разред
Српски језик 4. разред
Физика 1. разред
Физика 2. разред
Физика 3. разред
Физика 4. разред
Хемија 1. разред - -
Хемија 2. разред - -
Хемија 3. разред - -
Хемија 4. разред - -
Информатика 1. i 2. разред
Информатика 3. i 4. разред
Заштита животне средине средње школе
Психологија
Географија 1. разред
Географија 2. разред
Географија 3. разред

Билтен, коначни резултати, тестови, решења тестова по предметима и годинама

Билтен са завршеног 64. државног такмичења по научним дисциплинама за средње школе можете преузети са линка: Bilten - 64. ДTТУ SŠ ПНД - Панчево, 22.05

У прилогу су дати коначни резултати са покрајинског такмичења у истраживачким радовима, као и тестови, кључеви-решења тестова по предметима и годинама.

Коначни резултати са државног такмичења

Прелиминарни резултати са државног такмичења

У следећој табели дат је преглед резултата тестова, тестови и кључеви по предметима за средње школе
Предмет и разред тест решење теста(кључ)
Биологија 1. разред .
Биологија 2. разред
Биологија 3. разред
Биологија 4. разред
Књижевност 1. разред
Књижевност 2. разред
Књижевност 3. разред
Књижевност 4. разред
Енглески 1. разред
Енглески 2. разред
Енглески 3. разред
Енглески 4. разред
Историја 1. разред
Историја 2. разред
Историја 3. разред
Историја 4. разред
Математика 1. разред
Математика 2. разред
Математика 3. разред
Математика 4. разред
Српски језик 1. разред
Српски језик 2. разред
Српски језик 3. разред
Српски језик 4. разред
Физика 1. разред
Физика 2. разред
Физика 3. разред
Физика 4. разред
Хемија 1. разред - -
Хемија 2. разред - -
Хемија 3. разред - -
Хемија 4. разред - -
Информатика 1. i 2. разред
Информатика 3. i 4. разред
Заштита животне средине средње школе
Психологија
Географија 1. разред
Географија 2. разред
Географија 3. разред
Vrati se na vrh