Simulacije u fizici pomoću programskog jezika Java

 

Cilj kursa je da učenici nauče osnove programskog jezika Java kroz primere iz fizike. U uvodnom predavanju biće predstavljeni: plan za programski jezik Java, važnost i uloga kompjutera u fizici, priroda kompjuterskih simulacija.

Za deset dana kursa biće 7 važnih tema iz oblasti Jave, koje će da prate odgovarajući primeri iz fizike. Pre podne biće teorijska nastava gde će se Java učiti kroz primere iz fizike, a popodne će biti radionice, na kojima će đaci primenjivati stečeno znanje za rešavanje kompleksnijih zadataka.

 

 

 

U kursu kombinovaće se teme objektno-orjentisanog programiranja sa fizikom. Cilj rada neće biti samo da se napravi novi kurs kompjuterske fizike za programski jezik javu, nego da se napravi sinteza kompjuterske fizike, kompjuterske nauke i fizike, tako da učenicima stečeno znanje bude korisno u njihovim istraživanjima i da im omogući pravljenje sopstvenih simulacija. Da bi se ova ideja realizovala koristiće se „Open Source Physics“ (OSP) framework: http://www.opensourcephysics.org koji je napisan u Javi. (OSP ima bogatu biblioteku gotovih simulacija koje mogu biti korisne đacima za lakše učenje i dublje shvatanje fizičkih zakona, a đacima koji znaju osnove java programskog jezika omogućuje brz i efikasan način kreiranja sopstvenih simulacija.)

 

 

Za naprednije đake jedan od ciljeva biće ovladavanje alatima OSP radi kreiranja sopstvenih simulacija.

Jedno od naučno-popularnih predvanja će biti predstavljanje projekta HYPATIA, obrazovnog projekta iz fizike elementarnih čestica. Više informacija na sajtu: http://hypatia.phys.uoa.gr/

Gostujući profesor na Kampu biće prof. dr Ivan Aničin koji će u dva dana održati odgovarajuća predavanja o strukturi materije. Potvrdu o učešću dao je i Dušan Vudragović, istraživač saradnik iz Labaratorije za primenu računara u nauci, Instituta za fiziku u Beogradu.

Osim redovne nastave kamp će biti obogaćen predavanjima gostujućih profesora sa naših univerziteta.

Teme koje će se obraditi:

1. Uvod u javu

2. Klase i metode sa primerima jednodimenzionalnog kretanja

3. Nasleđivanje, apstraktne klase i interfejsi sa primerima iz fizike vezanim za drugi Njutnov zakon.

4. Ulaz izlaz: Razvoj grafičkog interfejsa u Javi, događaji

5. Kretanje u jednoj dimenziji, nizovi

6. Oscilacije i animacije, procesi (tredovi) u Javi

7. Dvodimenziono kretanje, trajektorije, matrice

 

Učenici će sa kroz radionicu baviti rešavanjem fizičkih zadataka uz pomoć programskog jezika Java.

 

Simulacije u fizici pomoću programskog jezika Java

 

Cilj kursa je da učenici nauče osnove programskog jezika Java kroz primere iz fizike. U uvodnom predavanju biće predstavljeni: plan za programski jezik Java, važnost i uloga kompjutera u fizici, priroda kompjuterskih simulacija.

Za deset dana kursa biće 7 važnih tema iz oblasti Jave, koje će da prate odgovarajući primeri iz fizike. Pre podne biće teorijska nastava gde će se Java učiti kroz primere iz fizike, a popodne će biti radionice, na kojima će đaci primenjivati stečeno znanje za rešavanje kompleksnijih zadataka.

 

 

 

U kursu kombinovaće se teme objektno-orjentisanog programiranja sa fizikom. Cilj rada neće biti samo da se napravi novi kurs kompjuterske fizike za programski jezik javu, nego da se napravi sinteza kompjuterske fizike, kompjuterske nauke i fizike, tako da učenicima stečeno znanje bude korisno u njihovim istraživanjima i da im omogući pravljenje sopstvenih simulacija. Da bi se ova ideja realizovala koristiće se „Open Source Physics“ (OSP) framework: http://www.opensourcephysics.org koji je napisan u Javi. (OSP ima bogatu biblioteku gotovih simulacija koje mogu biti korisne đacima za lakše učenje i dublje shvatanje fizičkih zakona, a đacima koji znaju osnove java programskog jezika omogućuje brz i efikasan način kreiranja sopstvenih simulacija.)

 

 

Za naprednije đake jedan od ciljeva biće ovladavanje alatima OSP radi kreiranja sopstvenih simulacija.

Jedno od naučno-popularnih predvanja će biti predstavljanje projekta HYPATIA, obrazovnog projekta iz fizike elementarnih čestica. Više informacija na sajtu: http://hypatia.phys.uoa.gr/

Gostujući profesor na Kampu biće prof. dr Ivan Aničin koji će u dva dana održati odgovarajuća predavanja o strukturi materije. Potvrdu o učešću dao je i Dušan Vudragović, istraživač saradnik iz Labaratorije za primenu računara u nauci, Instituta za fiziku u Beogradu.

Osim redovne nastave kamp će biti obogaćen predavanjima gostujućih profesora sa naših univerziteta.

Teme koje će se obraditi:

1. Uvod u javu

2. Klase i metode sa primerima jednodimenzionalnog kretanja

3. Nasleđivanje, apstraktne klase i interfejsi sa primerima iz fizike vezanim za drugi Njutnov zakon.

4. Ulaz izlaz: Razvoj grafičkog interfejsa u Javi, događaji

5. Kretanje u jednoj dimenziji, nizovi

6. Oscilacije i animacije, procesi (tredovi) u Javi

7. Dvodimenziono kretanje, trajektorije, matrice

 

Učenici će sa kroz radionicu baviti rešavanjem fizičkih zadataka uz pomoć programskog jezika Java.

 

Vrati se na vrh