Поред постојећег часописа "ПУПИН", који је покренут 2003 године, од ове године је покренут и часопис групе за историју нашег Регионалног Центра под називом: "ВАЈФЕРТ".

Часопис можете погледати у секцији "часопис", у категорији "Вајферт".

Часопис је добио име по чувеном Ђорђу Вајферту – Вајферт. Ради се о једној од најважнијих личности која је рођена у Панчеву. Међутим, он је заправо својом делатношћу изашао из оквира „локалне историје“ и представља једну од најважнијих личности историје Србије.

Регионални центар за таленте „Михајло Пупин“, Панчево има још од 2003. године свој часопис – Пупин.1 Међутим, будући да је он намењен за објављивање активности свих група у Центру (којих има много), у њему нема довољно простора за објављивање свега онога што би Група за историју могла понудити. Из тог разлога одлучили смо да покренемо часопис Групе за историју, која се налази у оквиру поменутог центра за таленте. Наиме, једна од основних замисли часописа је да он представља место где ће ученици и наставници Центра за таленте моћи да објављују своје текстове и да на тај начин деле своје идеје, размишљања, решења одређених проблема, искуства и друго. Будући да ће много пажње бити посвећено мултидисциплинарности, у часопису ће бити места и за текстове других група Центра за таленте (за српски језик и књижевност, психологију, географију итд). У центру пажње ће нам бити „локална историја“, али и све оно што би унапредило наша знања и разумевања о њој. Из тог разлога су добродошли и текстови из свих делова Баната, али и шире. Такође, у њему се могу наћи и текстови чији аутори нису чланови одређеног центра за таленте, а који одговарају основним начелима часописа.

 

Поред постојећег часописа "ПУПИН", који је покренут 2003 године, од ове године је покренут и часопис групе за историју нашег Регионалног Центра под називом: "ВАЈФЕРТ".

Часопис можете погледати у секцији "часопис", у категорији "Вајферт".

Часопис је добио име по чувеном Ђорђу Вајферту – Вајферт. Ради се о једној од најважнијих личности која је рођена у Панчеву. Међутим, он је заправо својом делатношћу изашао из оквира „локалне историје“ и представља једну од најважнијих личности историје Србије.

Регионални центар за таленте „Михајло Пупин“, Панчево има још од 2003. године свој часопис – Пупин.1 Међутим, будући да је он намењен за објављивање активности свих група у Центру (којих има много), у њему нема довољно простора за објављивање свега онога што би Група за историју могла понудити. Из тог разлога одлучили смо да покренемо часопис Групе за историју, која се налази у оквиру поменутог центра за таленте. Наиме, једна од основних замисли часописа је да он представља место где ће ученици и наставници Центра за таленте моћи да објављују своје текстове и да на тај начин деле своје идеје, размишљања, решења одређених проблема, искуства и друго. Будући да ће много пажње бити посвећено мултидисциплинарности, у часопису ће бити места и за текстове других група Центра за таленте (за српски језик и књижевност, психологију, географију итд). У центру пажње ће нам бити „локална историја“, али и све оно што би унапредило наша знања и разумевања о њој. Из тог разлога су добродошли и текстови из свих делова Баната, али и шире. Такође, у њему се могу наћи и текстови чији аутори нису чланови одређеног центра за таленте, а који одговарају основним начелима часописа.

 

Vrati se na vrh