Подаци о регионалном центру за таленте "Михајло Пупин"

Програм рада центра за таленте

УВОД

Услед неиспуњених финансијских обавеза од стране Републичког центра за таленте за школску 2007/08.  је измењен карактер одабара ученика за рад у са њима у Центру. С обзиром да се ради само са ученицима са територије општине Панчево, одабир је учињен на основу резултата са општинских такмичења у организацији друштава. После идентификације надарених, сви кандидати се позивају за рад у одговарајућој групи. Један ученик може да буде у више група Сталне школе Центра.

У Регионалном центру за таленте „Михајло Пупин“, користе се најразноврснији облици и методе рада. Образовни процес организује се и води на колико је то могуће занимљив ипродуктиван начин, да се заинтересованим ученицима понуди оно што не могу да добију у својим матичним школама. То подразумева да се:

 • Створе услови за истраживање ученика и менторски рад са ученицима у области њихових интересовања, у оквиру организованих облика рада у сталној школи Центра, у слободном времену ученика, у школи или ваншколским организацијама, као и укључивање ученика у истраживачке пројекте научних и стручних институција, развојних центара и радних организација;
 • Омогуће сусрети и консултације ученика са познатим и признатим научним радницима, посете професионалним научним установама, разговори о темама које су везане за план и програм уколико се ради о научним дисциплинама. Такође, када се ради о уметничким дисциплинама, упознавање са познатим и признатим уметницима и одласци у одговарајуће институције;
 • Организују кратки курсеви са темама које ученици сами бирају, а које су значајне као методолошка подршка основној научној дисциплини или научној области заступљеној у програму који у оквиру Регионалног центра за таленте ученици реализују;

Рад Центра са ученицима се заснива на неколико различитих нивоа:

 1. стална школа Центра;
 2. менторски рад са одабраним ученицима;
 3. колоније, летње и зимске школе;
 4. семинари;
 5. конкурси;
 6. стручне и радне екскурзијје;
 7. ученички пројекти.

Врло битно је разликовати додатну наставу по школама од рада у сталној школи Центра за таленте. Програми по којима се ради са полазницима у Центру нису круто дефинисани (они су написани и анализирани). На часовима у сталној школи Центра се предавања одвијају тако да се иницијатива делимично препусти ученицима, како би се испратио ток њихових хтења у жељи за сазнањем.

У току школске године се одржи око 60 часова са групама у оквиру којих је број учемника знатно мањи него у школама. Стална школа Центра је ваншколска активност, у смислу да не мора да има никаквих веза са предметом интересовања и радом ученика у школама. Менторски рад са ученицима подразумева да се одржи минимум 30 менторских часова у оквиру којих се ученик оспособљава да самостално напише рад.

Програми сталних школа су припремљени као:

 • основни садржаји
 • обавезни садржаји
 • изборни садржаји
 • факултативни садржаји
 • пројекти истраживачког садржаја

Поред активности у раду са ученицима, Центар треба да организује и семинаре за предаваче, менторе и остале сараднике у раду са надаренима, али и за ученике с претензијама да буде једна од водећих културно-образовних институција у региону.

ЛЕТЊЕ ШКОЛЕ И КОЛОНИЈЕ

 

Протекла школска година је, што се тиче колонија и летњих школа, била веома успешна. Показало се, како од стране ученика тако и од стране предавача, да су сви они веома задовољни радом у колонијама. Наведене колоније ће се сигурно одржати, с тим што ће бити одржане још неке у другом делу календарске године, у зависности како ће се обезбедити капацитети у Ученичком дому на Дивчибарама.  За наредну школску годину планирају се следеће колоније:

3.1 Еко Поп-арт, експериментални филм, дизајн ЧАРДАК 2008. – 2. пут

3.2 Колонија групе за геопросторне науке ЧАРАПИЋА БРЕСТ, АВАЛА - 2008. – 4. пут

3.3. Зимска школа математике ЧАРДАК 2008. – 1. пут

3.4. Филмска колонија Пешчара 2008. –8. пут

3.5. Књижевна колонија Дивчибаре 2008. – 1. пут

3.6. Ликовна колонија Дивчибаре 2008. – 2. пут

3.7. Школа граматике и стилистике српског језика 2008. –3. пут

 

Важно је напоменути да су све колоније и кампови финансиране од стране града Панчево. Камп у Идвору финансирали су: ЕПС, Покрајински секретаријат за спорт и омладину,  општина Ковачица, град Панчево, Филмски камп финансирао је Покрајински секретаријат за културу и град Панчево.

Актуелна дешавања у оквиру Центра за таленте "Михајло Пупин"

Најновије вести везане за РЦТ Пупин.

Информације о актуелним догађајима

Галерија слика

Ова категорија подразумева обавештења и актуелности у вези напредног курса програмирања.

Сви конкурси

Овде можете наћи обавештења о резултатима књижевних и ликовних конкурса 

Обавештења о конкурсима можете преузети у пдф формату

категорија која описује успехе талената

Све јавне набавке

Све јавне набавке у 2018 можете пронаћи овде

Подаци о регионалном центру за таленте "Михајло Пупин"

Програм рада центра за таленте

УВОД

Услед неиспуњених финансијских обавеза од стране Републичког центра за таленте за школску 2007/08.  је измењен карактер одабара ученика за рад у са њима у Центру. С обзиром да се ради само са ученицима са територије општине Панчево, одабир је учињен на основу резултата са општинских такмичења у организацији друштава. После идентификације надарених, сви кандидати се позивају за рад у одговарајућој групи. Један ученик може да буде у више група Сталне школе Центра.

У Регионалном центру за таленте „Михајло Пупин“, користе се најразноврснији облици и методе рада. Образовни процес организује се и води на колико је то могуће занимљив ипродуктиван начин, да се заинтересованим ученицима понуди оно што не могу да добију у својим матичним школама. То подразумева да се:

 • Створе услови за истраживање ученика и менторски рад са ученицима у области њихових интересовања, у оквиру организованих облика рада у сталној школи Центра, у слободном времену ученика, у школи или ваншколским организацијама, као и укључивање ученика у истраживачке пројекте научних и стручних институција, развојних центара и радних организација;
 • Омогуће сусрети и консултације ученика са познатим и признатим научним радницима, посете професионалним научним установама, разговори о темама које су везане за план и програм уколико се ради о научним дисциплинама. Такође, када се ради о уметничким дисциплинама, упознавање са познатим и признатим уметницима и одласци у одговарајуће институције;
 • Организују кратки курсеви са темама које ученици сами бирају, а које су значајне као методолошка подршка основној научној дисциплини или научној области заступљеној у програму који у оквиру Регионалног центра за таленте ученици реализују;

Рад Центра са ученицима се заснива на неколико различитих нивоа:

 1. стална школа Центра;
 2. менторски рад са одабраним ученицима;
 3. колоније, летње и зимске школе;
 4. семинари;
 5. конкурси;
 6. стручне и радне екскурзијје;
 7. ученички пројекти.

Врло битно је разликовати додатну наставу по школама од рада у сталној школи Центра за таленте. Програми по којима се ради са полазницима у Центру нису круто дефинисани (они су написани и анализирани). На часовима у сталној школи Центра се предавања одвијају тако да се иницијатива делимично препусти ученицима, како би се испратио ток њихових хтења у жељи за сазнањем.

У току школске године се одржи око 60 часова са групама у оквиру којих је број учемника знатно мањи него у школама. Стална школа Центра је ваншколска активност, у смислу да не мора да има никаквих веза са предметом интересовања и радом ученика у школама. Менторски рад са ученицима подразумева да се одржи минимум 30 менторских часова у оквиру којих се ученик оспособљава да самостално напише рад.

Програми сталних школа су припремљени као:

 • основни садржаји
 • обавезни садржаји
 • изборни садржаји
 • факултативни садржаји
 • пројекти истраживачког садржаја

Поред активности у раду са ученицима, Центар треба да организује и семинаре за предаваче, менторе и остале сараднике у раду са надаренима, али и за ученике с претензијама да буде једна од водећих културно-образовних институција у региону.

ЛЕТЊЕ ШКОЛЕ И КОЛОНИЈЕ

 

Протекла школска година је, што се тиче колонија и летњих школа, била веома успешна. Показало се, како од стране ученика тако и од стране предавача, да су сви они веома задовољни радом у колонијама. Наведене колоније ће се сигурно одржати, с тим што ће бити одржане још неке у другом делу календарске године, у зависности како ће се обезбедити капацитети у Ученичком дому на Дивчибарама.  За наредну школску годину планирају се следеће колоније:

3.1 Еко Поп-арт, експериментални филм, дизајн ЧАРДАК 2008. – 2. пут

3.2 Колонија групе за геопросторне науке ЧАРАПИЋА БРЕСТ, АВАЛА - 2008. – 4. пут

3.3. Зимска школа математике ЧАРДАК 2008. – 1. пут

3.4. Филмска колонија Пешчара 2008. –8. пут

3.5. Књижевна колонија Дивчибаре 2008. – 1. пут

3.6. Ликовна колонија Дивчибаре 2008. – 2. пут

3.7. Школа граматике и стилистике српског језика 2008. –3. пут

 

Важно је напоменути да су све колоније и кампови финансиране од стране града Панчево. Камп у Идвору финансирали су: ЕПС, Покрајински секретаријат за спорт и омладину,  општина Ковачица, град Панчево, Филмски камп финансирао је Покрајински секретаријат за културу и град Панчево.

Актуелна дешавања у оквиру Центра за таленте "Михајло Пупин"

Најновије вести везане за РЦТ Пупин.

Информације о актуелним догађајима

Галерија слика

Ова категорија подразумева обавештења и актуелности у вези напредног курса програмирања.

Сви конкурси

Овде можете наћи обавештења о резултатима књижевних и ликовних конкурса 

Обавештења о конкурсима можете преузети у пдф формату

категорија која описује успехе талената

Све јавне набавке

Све јавне набавке у 2018 можете пронаћи овде

Vrati se na vrh
© 2021 Регионални Центар за Таленте "Михајло Пупин". Сва права задржана.
Joomla! је слободан софтвер објављен под GNU General Public License.