Часопис групе за ИСТОРИЈУ Регионалног центар за таленте "Михајло Пупин"


-Прво оглашавање часописа "Вајферт"

 

ВАЈФЕРТ 2021


Vajfert 2020

 

 

 

 

 

 

ВАЈФЕРТ 2020


Vajfert 2020

 

 

 

Часопис групе за ИСТОРИЈУ Регионалног центар за таленте "Михајло Пупин"


-Прво оглашавање часописа "Вајферт"

 

ВАЈФЕРТ 2021


Vajfert 2020

 

 

 

 

 

 

ВАЈФЕРТ 2020


Vajfert 2020

 

 

Vrati se na vrh