Монографија центра

Иницијатива за формирање центра за таленте потекла је од Републичке владе. У том концепту у Панчеву је био предвиђен један од 13 центара у Републици. Идеја је у свему подржана не само од СО Панчево, већ и већине грађана Панчева, а посебно од привреде и тзв. Јужне зоне. Кликни на слику да преузмеш монографију.
 Na strani darovitih korice

Стратегија рада са даровитим ученицима

У свету је одавно преовладало мишљење да се даљи прогрес не може остварити без освајања и примене нових знања. Због тога је нужно да се свако друштво брине о онима који активно или потенцијално могу пружити натпросечне резултате у делатностима којима се баве.

Документ о томе можете преузети са линка 

Strategija rada sa darovitim ucenicima.pdf

О РЕГИОНАЛНОМ ЦЕНТРУ ЗА ТАЛЕНТЕ МИХАЈЛО ПУПИН

Регионални центар за таленте Михајло Пупин из Панчева основан је децембра 1998. године. Суоснивачи Центра су СО Панчево и Републички центар за таленте. Регионални центар за таленте Михајло Пупин из Панчева  се налази у систему Регионалних центара за таленте Републике Србије. Рад центра је подржан од републичких министарстава: Министарство за образовање и спорт, Министарство за науку и технологију; као и од Српске Акадамије наука и уметности. Оснивачка права над Републичким центром за таленте и системом регионалних центара има Министарство за образовање и спорт Републике Србије.

У школској 2001/02. годину наставу у сатлној школи Центра је држало 26 предавача у 11 дисциплина и она се одлжавала на истим локацијама као и претходне школске године. Опет су организоване радне ескурзије, одржана је Друга филмска колонија, на Републичкој смотри радова у Кладову је учествовало 18 ученика из регије Банат и освојене су: 1 прва, 7 других и 3 треће награде као и два специјална признања за оргиналан и квалитетан рад. Поред учешћа ван конкуренције на филмском фестивалу Жисел у Омољици филмска групша са филмом Хотел Агнозија на 35. фестивалу непрофесионалног видео стваралаштва Војводине, септембра 2001. године, добија специјалну награду За нове снаге. Центар је основан с идејом  да се на организован начин поведе рачуна о ученицима са посебним потребама који се истичу у интелектуалном квалитету и креативности и чија  потреба за сазнањем превазилази садржаје који им се нуде у школама.
Прве активности центра су започете априла 2000. године тестирањем ученика на територији општине Панчево. Тестирања су завршена с јесени исте године а прва предавања у сталној школи Центра су почела пролећа 2001. године. 
Наставу је држало 23 предавача у 11 дисциплина, а њу је похађало око 200 ученика. Настава се одржавала на Београдском универзитету, у панчевачким школама, студију Ивана Ракиџића, Дому омладине. Организовано је неколико радних ескурзија, Прва филмска колонија Делиблатски песак, почело се са учешћем на првим фестивалима и Смотрама. 
Почетком јесени 2001. године тестирани су нови ученици, који су се прикључили активностима онима који су остали у Центру од претходне године. Делатностима Центра су прикључени и ученици који  нису тестирани али су резултатима у ваннаставној активности верификовали сопствени квалитет.

Октобра месеца теститају се нови ученици који се прикључују раду Центра. У школској 2002/03. години у сталној школи Центра ради 28 предавача у 11 дисциплина и 30 ментора који са најквалитетнијим ученицима раде на писању радова. Предавања се одржавају на Београдском универзитету, Машинској школи, о.ш. Исидора Секулић, Студио Чарли, Дом омладине.

 

Новембра 2002. године излазе први књижевни и ликовни конкурси у оквиру регије Банат за основношколске и средњешколске ученике. Одзив је био преко 800 радова у обе области. Априла 2003. године покренут је часопис Пупин, који постаје јавно гласило Центра и у коме ученици које окупља Центар објављују радове и репрезентују области свог интересовања. Организовано је неколико радних ескурзија, Трећа филмска колонија учествовали смо опет ван конкуренције на филмском фестивалу Жисел. На 45. Републичкој смотри радова ученика Србије у Кладову, Регионални центар за таленте Михајло Пупин је представљало 30 ученика. Освојено је: 7 првих награда, 5 других награда, 3 треће награде и 6 специјалних награда за оргиналан и квалитетан рад.
Школска 2003/ 04. година стартовала је са потешкоћама. Због недостатка средстава нису тестирани ученици јер је дефинисан рад, који је усвојен од стране Управног одбора, да се због дуговања предавачима од претходне школске године не држи стална школа него да се активности Центра реализују путем семинара и менторства.
На конкурсу из ликовног и књижевног стваралаштва, новембра 2003. године, је учествовало око 1400 ученика из основних и средњих школа Баната. Конкурс је прерастао у Другу Регионалну смотру уметничког стваралаштва ученика Баната. Поред књижевних и ликовнох дела били су заступљени филм и фотографија.
У децембру 2003. изашао је двоброј часописа Пупин.

 

О РЕГИОНАЛНОМ ЦЕНТРУ ЗА ТАЛЕНТЕ МИХАЈЛО ПУПИН

Регионални центар за таленте Михајло Пупин из Панчева основан је децембра 1998. године. Суоснивачи Центра су СО Панчево и Републички центар за таленте. Регионални центар за таленте Михајло Пупин из Панчева  се налази у систему Регионалних центара за таленте Републике Србије. Рад центра је подржан од републичких министарстава: Министарство за образовање и спорт, Министарство за науку и технологију; као и од Српске Акадамије наука и уметности. Оснивачка права над Републичким центром за таленте и системом регионалних центара има Министарство за образовање и спорт Републике Србије.

У школској 2001/02. годину наставу у сатлној школи Центра је држало 26 предавача у 11 дисциплина и она се одлжавала на истим локацијама као и претходне школске године. Опет су организоване радне ескурзије, одржана је Друга филмска колонија, на Републичкој смотри радова у Кладову је учествовало 18 ученика из регије Банат и освојене су: 1 прва, 7 других и 3 треће награде као и два специјална признања за оргиналан и квалитетан рад. Поред учешћа ван конкуренције на филмском фестивалу Жисел у Омољици филмска групша са филмом Хотел Агнозија на 35. фестивалу непрофесионалног видео стваралаштва Војводине, септембра 2001. године, добија специјалну награду За нове снаге. Центар је основан с идејом  да се на организован начин поведе рачуна о ученицима са посебним потребама који се истичу у интелектуалном квалитету и креативности и чија  потреба за сазнањем превазилази садржаје који им се нуде у школама.
Прве активности центра су започете априла 2000. године тестирањем ученика на територији општине Панчево. Тестирања су завршена с јесени исте године а прва предавања у сталној школи Центра су почела пролећа 2001. године. 
Наставу је држало 23 предавача у 11 дисциплина, а њу је похађало око 200 ученика. Настава се одржавала на Београдском универзитету, у панчевачким школама, студију Ивана Ракиџића, Дому омладине. Организовано је неколико радних ескурзија, Прва филмска колонија Делиблатски песак, почело се са учешћем на првим фестивалима и Смотрама. 
Почетком јесени 2001. године тестирани су нови ученици, који су се прикључили активностима онима који су остали у Центру од претходне године. Делатностима Центра су прикључени и ученици који  нису тестирани али су резултатима у ваннаставној активности верификовали сопствени квалитет.

Октобра месеца теститају се нови ученици који се прикључују раду Центра. У школској 2002/03. години у сталној школи Центра ради 28 предавача у 11 дисциплина и 30 ментора који са најквалитетнијим ученицима раде на писању радова. Предавања се одржавају на Београдском универзитету, Машинској школи, о.ш. Исидора Секулић, Студио Чарли, Дом омладине.

 

Новембра 2002. године излазе први књижевни и ликовни конкурси у оквиру регије Банат за основношколске и средњешколске ученике. Одзив је био преко 800 радова у обе области. Априла 2003. године покренут је часопис Пупин, који постаје јавно гласило Центра и у коме ученици које окупља Центар објављују радове и репрезентују области свог интересовања. Организовано је неколико радних ескурзија, Трећа филмска колонија учествовали смо опет ван конкуренције на филмском фестивалу Жисел. На 45. Републичкој смотри радова ученика Србије у Кладову, Регионални центар за таленте Михајло Пупин је представљало 30 ученика. Освојено је: 7 првих награда, 5 других награда, 3 треће награде и 6 специјалних награда за оргиналан и квалитетан рад.
Школска 2003/ 04. година стартовала је са потешкоћама. Због недостатка средстава нису тестирани ученици јер је дефинисан рад, који је усвојен од стране Управног одбора, да се због дуговања предавачима од претходне школске године не држи стална школа него да се активности Центра реализују путем семинара и менторства.
На конкурсу из ликовног и књижевног стваралаштва, новембра 2003. године, је учествовало око 1400 ученика из основних и средњих школа Баната. Конкурс је прерастао у Другу Регионалну смотру уметничког стваралаштва ученика Баната. Поред књижевних и ликовнох дела били су заступљени филм и фотографија.
У децембру 2003. изашао је двоброј часописа Пупин.

 

Правилник за регионално такмичење и смотре талената

П Р А В И Л Н И К ЗА РЕГИОНАЛНО ТАКМИЧЕЊЕ ТАЛЕНАТА ПО НАУЧНИМ ДИСЦИПЛИНАМА И СМОТРИ ИСТРАЖИВАЧКИХ РАДОВА ТАЛЕНАТА СРБИЈЕ за СРЕДЊЕ ШКОЛЕ можете преузети овде

П Р А В И Л Н И К ЗА РЕГИОНАЛНО ТАКМИЧЕЊЕ ТАЛЕНАТА ПО НАУЧНИМ ДИСЦИПЛИНАМА И СМОТРИ ИСТРАЖИВАЧКИХ РАДОВА ТАЛЕНАТА СРБИЈЕ за ОСНОВНЕ ШКОЛЕ можете преузети овде

Јавне набавке 2018

1.   ПОНУДА ЗА ЈАВНУ НАБАВКУ ДОБАРА - 16 ОТВОРЕНИХ И 8 ЗАТВОРЕНИХ МЕТАЛНИХ КОНТЕЈНЕРА ЗАПРЕМИНЕ 5 ЗА ПОТРЕБЕ РЦТ "МИХАЈЛО ПУПИН" ПАНЧЕВО У ОКВИРУ ПРОЈЕКТА "ЗЕЛЕНА ОСТРВА ЗА ЧИСТИЈЕ ПАНЧЕВО"-ЈН. БР. 1-2018

 

 

2.   ПОНУДА ЗА ЈАВНУ НАБАВКУ ДОБАРА - 16 ОТВОРЕНИХ И 8 ЗАТВОРЕНИХ МЕТАЛНИХ КОНТЕЈНЕРА ЗАПРЕМИНЕ 5 ЗА ПОТРЕБЕ РЦТ "МИХАЈЛО ПУПИН" ПАНЧЕВО У ОКВИРУ ПРОЈЕКТА "ЗЕЛЕНА ОСТРВА ЗА ЧИСТИЈЕ ПАНЧЕВО"-ЈН. БР. 2-2018

Јавни позив за доделу награда најбољим студентима/кињама града Панчева

Регионални центар за таленте “Михајло Пупин” Панчево и Канцеларија за младе града Панчева позивају студенте и студенткиње који су школскe 2015/16. први пут уписали завршну годину четворогодишњих или дужих студија (други степен студија по Болоњском систему школовања) на факултетима чији је оснивач Република Србија, a који испуњавају следеће услове:

Прочитај више

 

Михајло Пупин:

"За младог човека уопште није несрећа бити без новца, ако се одлучио да сам себи крчи пут самосталном животу,

под условом да у себи има снаге да савлада све тешкоће са којима се сукобио."

Vrati se na vrh
Copyright © 2018 Регионални Центар за Таленте "Михајло Пупин". All Rights Reserved.
Joomla! is Free Software released under the GNU General Public License.